astrolabium maken

Zie hiervoor: De Magdalenabasiliek te Vézelay en het middeleeuwse wereldbeeld.
Voor Mercators aard- en hemelglobes van how to make a kobo account 1541 en 1551: zie de schitterende fotos van het Mercatormuseum (St.-Niklaas) in Nieuw leven voor een oude atlas met een nieuw wereldbeeld.
Hij volgde met veel belangstelling diens werk, al jaren voor de publicatie van De Revolutionibus Orbium Coelestium (1543).
1535 Simon Benin, de maanden januari en november Tempera, goudkleur en bladgoud op perkament,11,7 x 87 mm, Brussel Koninklijke Bibliotheek van België Verbaasd een handgeschreven getijdenboekje te treffen uit.De befaamde Hollandse cartograaf Johan Blaeu (1596-1673) was de eerste om in 1648 een heliocentrische (de zon in het middelpunt) atlas uit te geven.Eeuwigheid: de tijd verbeeld.In de renaissance werden klokken en horloges met bewegende figuren een felbegeerd bezit; vooral dierenklokken kwamen in de mode, maar ook muzikanten, dansers of soldaten, meestal van verguld koper, werden als onderwerp gekozen.Herinner u: in de 16de eeuw was er geen wezenlijk onderscheid tussen astronomie en astrologie.Het Antwerpse Schuttersfeest Onoverzichtelijk vol figuren, kan het beschouwd als een sleutelstuk; het dateert uit 1493, een jaar na Columbus eerste reis.Simon Bening, Hennessy-getijdenboek, Brugge.1830 dateert de speeldoos met cilinder en kam,.a.Zij bereikte haar hoogtepunt in de 18de eeuw.In de eerste beweging staat het boek.Mensen zijn nog altijd op zoek naar hun Utopia.De cirkelboog is hiervoor voorzien van een verdeling (in graden het te meten object wordt via het middelpunt in het vizier genomen en de hoek langs de rand afgelezen.Indië waar deze voorwerpen voor de export naar Europa gecentraliseerd werden vanaf het einde van de 17de eeuw.De laatstgenoemde was en is zelfs nog de patroonheilige van de gasthuiszusters: heel wat rusthuizen voor bejaarden zijn naar haar genoemd.Een armillarium is een driedimensionale voorstelling van ons heelal volgens Ptolemaeus.Het resulteerde in een uitgekristalliseerd parcours, dat leidt van topwerk naar topwerk.In plaats van landen of klimaatgordel zijn hierop de seizoenen en daarmee de verwijzing naar de leeftijden van de mens, de elementen en temperamenten afgebeeld.Het Europese contact met vreemde volkeren verliep niet steeds als een eenrichtingsverkeer.Het zijn al lang niet meer 'praatjes bij plaatjes'.Hij is immers de grote afwezige in het boek en veel van wat er gezegd wordt, is zeer door hem geïnspireerd.