In 1987 kwam de VN-commissie Brundtland met haar rapport 'Our common future'.
Dat gold niet voor de naoorlogse periode.
Hoe kun je dit constateren en toch spreken van een duurzame doorbraak?
Giftige bestrijdingsmiddelen, zoals neonicotinoïden, vormen al jaren een grote bedreiging voor deze onmisbare schakel in ons ecosysteem.Het barst werkelijk van de inventieve burgers en bedrijven die zich inzetten voor duurzame energieopwekking, diervriendelijk en biologisch voedsel en natuurbeheer.Ruilverkaveling gaf de landbouw ruimte, steden dijden uit, het wegennet werd uitgebreid.De Partij voor de Dieren vond dat echter onvoldoende en heeft een motie ingediend voor een Europees moratorium op alle toepassingen van neonicotinoïden en fipronil.Over schaliegas, statiegeld en windmolens in het landschap.Pathé Eindhoven, pathé Groningen, pathé Haarlem, make up producten kruidvat pathé Helmond.Bestuiving door bijen en hommels is van essentieel belang voor de natuur en voor onze eigen voedselvoorziening.Inmiddels zijn zoveel burgers én bedrijven met duurzaamheid bezig, dat we wel van een doorbraak durven spreken.Er gebeurt iets als je onderwerpen verheft tot speerpunt.Bedrijven kiezen steeds vaker voor de Chromebook vanwege de eenvoudige interface, de automatische updates en het makkelijke beheer.Gezagsgetrouw, het stichtingsbestuur refereert ook aan de benaming die de bezetter gaf aan de eerste stencils die werden rondgebracht in de Tweede Wereldoorlog.Dit nieuwe type landbouwgif wordt door experts aangewezen als een belangrijke veroorzaker van de hoge sterfte onder bijen.Hij was van het type betrokken journalist.Zoals de Stichting Groeneveld in de motivering voor de prijs zegt: goed dat er schrijvers, kunstenaars en dus ook kranten zijn die discussies oppakken en verder brengen.

Na een vorige week verschenen rapport van de European Food Safety Authority (efsa) heeft staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) zich bereid verklaard om twee toepassingen van dit landbouwgif van de markt te halen.