gatentekst maken

Hier kan in het make cheese quesadilla eigen Quayn-account een project worden aangewezen en direct in het netwerk worden geplaatst.
Bij sommige gebruikers kwam soms een erg cryptische foutmelding in beeld.
Wtflash Mogelijkheid een-filmpje embedded te tonen binnen WTFlash, mits de toets online wordt afgespeeld.Dat" via "Project Instellingen tabblad "Algemeen" is gewijzigd.Een probleem bij het "Bestand Afdrukken naar tekstverwerker At random Afdrukgenerator" waarbij er 2 of meer hoofdstukken geselecteerd zijn, is opgelost.Wtmaak WTMaak kent een nieuwe opslagmethode: als TSTx.Alle voorgaande versies waren bètaversies.In deze versie zijn de volgende wijzigingen aangebracht: wtmaak.0 Nieuwe functie: "Project Instellingen tabblad "Restricties" Toets koppelen/ontkoppelen aan de hardeschijf Dit brengt in de toets een ID aan van de harde schijf waarop WTMaak staat.Alleen EXP wtanalyse Wanneer er een cijfer wordt gepubliceerd voor WTResultaat en het "resultaten.Op deze manier doe je recht aan het verschil in woordkennis tussen leerlingen en het feit dat mensen het best nieuwe woorden leren door gebruik te maken van woordclusters.Meer hierover: klik hier Naar de help hierbij: klik hier wtrelocate Probleem opgelost: verplaatste alleen een hoofdmap met toetsen. .Bij hotspot- en meermeerkeuze-items worden de antwoorden nu ook als A t/m F genoteerd Bij de Statistiek analyse export naar Excel wordt de stam nu ook meegenomen (zie TO1-2-niveau III analyse.Dit soort tekens komen voor bij vakken als wiskunde en de moderne vreemde talen.Wtmaak In het hoofdvenster zijn de punten vakjes iets verbreed en ze kunnen u ook kommagetallen aan (al worden ze met een punt genoteerd) Het is nu dus mogelijk.5 punten te geven.Wtafname Uitslagen kunnen vanuit WTAfname en WTFlash nu ook naar een online analyseserver worden weggeschreven.Het soms crashen van programma bij genereren van een toets, waarbij ook metadata werd aangebracht, is verholpen.Wtmenu beheer Als na installatie als eerste WTMenu Beheer werd opgestart en daar de licentiecode werd ingevoerd, werkte daarna de rest niet naar behoren.1e vraag komt nu weer mee.De optie is echter voor uiedereen zichtbaar en te gebruiken.We hebben het mogelijk gemaakt lay-outs te kopieren.Een leerling die dicht bij de zee woont, zal eerder het woord mosselbank kennen dan het woord portiek, terwijl voor een leerling uit Amsterdam het omgekeerde geldt.
Deze module gaat een rol spelen in projecten met buitenlandse partners.

Aangebrachte wijzigingen in versie.0.20 EXP: wtafname Bij geluidsvragen, kan nog maar 1 fragment tegelijk worden beluisterd, maar eventueel wel eerst een ander fragment worden gepauzeerd.
Nu werkt dat direct weer goed.
Maakt het mogelijk keuzes te maken in een toets en om te springen bij enquêtes.