hoe maak ik een doodle

Dit artikel is van toepassing voucher v&d op: Platform(s Red Hat Linux, suse Linux, Oracle Linux, Oracle Enterprise Linux, sles.
Java voor Linux platforms op basis van RPM Maak uzelf hoofdgebruiker door de opdracht su uit te voeren en het wachtwoord van de hoofdgebruiker op te geven.Download het pakket dat het beste aan uw eisen voldoet.Java voor Ubuntu, Java voor Fedora, volg deze stappen om 32-bits Java voor Linux te downloaden en installeren.De installatie is nu voltooid.Start uw browser opnieuw en test Java, mogelijk bent u ook geïnteresseerd in).Gz als u schijfruimte wilt besparen.Als u de software bijvoorbeeld wilt installeren in de directory /usr/java voert u in: cd /usr/java.Voordat het bestand kan worden gedownload, moet u de licentieovereenkomst accepteren.Bovendien heb je geen creditcard nodig en kunnen betalingen met PayPal gewoon worden afgeschreven van je bankrekening.Gz) dat door iedereen (niet alleen de hoofdgebruikers) kan worden geïnstalleerd, op elke locatie waarnaar kan worden geschreven.Download het bestand en controleer de grootte ervan om er zeker van te zijn dat u de volledige, originele softwarebundel hebt gedownload.Shop met One Touch.Pak het tar-bestand uit en installeer Java tar zxvf jre-8u73-linux-i586.tar.Wat je zoekt wordt niet in Nederland verkocht?Als u een andere plug-in of andere versie van de plug-in wilt gebruiken, verwijder dan de symbolische koppelingen naar de andere versies en maak een nieuwe symbolische koppeling naar de nieuwe versie.De wereld ligt aan je voeten.Voer in: cd maak een symbolische koppeling.Voorbeeld Als Java is geïnstalleerd in deze directory: /usr/java/ Java-installatiedirectory Voer in dit geval de volgende opdracht in het terminalvenster in om naar de directory met browserplug-ins te gaan: cd /.mozilla/plugins/ Voer de volgende opdracht in om een symbolische koppeling naar de Java-plug-in te maken.Dit artikel is van toepassing op: Platform(s Ubuntu Linux, browser(s chrome, Firefox, java-versie(s.0,.0, volg deze instructies om Java in te schakelen in uw webbrowser in Ubuntu Linux.Meer over One Touch, geen poespas, alleen gemak.Verwijder de symbolische koppelingen naar en uit de Firefox-directory plugins (of verplaats ze naar een andere directory).
Een symbolische koppeling maken naar de Java-plug-in in de Firefox-directory plugins Ga naar de Firefox-directory plugins cd /.mozilla/plugins Maak de plugins-directory als deze nog niet bestaat.

Het enige verschil is dat je geen betaalgegevens meer hoeft in te voeren; deze worden beveiligd opgeslagen en worden automatisch voor je ingevuld.
Als u niet over root-toegang beschikt, installeer Java dan in uw basisdirectory of een subdirectory waarvoor u schrijfautorisatie hebt.