mag je make up op bij een mri scan

Ik ben klaar met het leven.
Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was nemen wij met verdriet afscheid van how to make a fill in pdf mijn/onze.Overzicht der Nederlandse onderscheidingen Overzicht der Nederlandse en militaire onderscheidingen, herinneringsmedailles en door de overheid niet verleende, doch wel erkende onderscheidingen, vermeld in de volgorde, zoals deze is voorgeschreven voor militairen, voor het dragen van uniform.Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven van mijn trouwe Heiland Jezus Christus ben.Na zoveel waken nu dan rust.En de heerlijkheid des Heren Omstraalde Hem.Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze.Too short in our lives, forever in our hearts.Jansen-Pieterse Jan en Yvonne Kees en Miep en kleinkinderen.De eeuwenoude gang van al wat komt en gaat, De eindigheid, die al wat leeft te wachten staat, Voor wie gelooft geeft dit geen zorgen of verdriet, Hem wacht de eeuwigheid, die rust in vrede biedt.Nel Benschop Aangaande de dagen onzer jaren Daarin zijn zeventig jaren; of, zo wij zeer sterk zijn tachtig jaren.Voor de lange wandeling over de korte plank heb ik het roer zelf in handen genomen en ben van boord gegaan.Na de plechtigheid is er een informeel samenzijn in de ontvangkamer van het crematorium/de begraafplaats.Je me souviens Des jours anciens Et je pleure.Eindelijk is hij/zij bevrijd uit een leven dat zijn/haar krachten te boven ging.Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.Wij zijn op reis naar en naar de Heer!Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven te mogen terugzien en bewust afscheid te hebben kunnen nemen van dierbaren en vrienden.De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze.Huub Oosterhuis Dan zal de Schepper van mijn leven spreken En zeggen: zie, Ik roep u uit de tijd; En alle grenzen zullen openbreken Naar Zijn oneindig- en onmeetlijkheid.
Tijdens het uitoefenen van zijn werk is een noodlottig ongeluk hem fataal geworden.