site maken met eigen domeinnaam

Je begrijpt en een professionele website laten maken gaat ermee akkoord dat je deelname aan het Programma vrijwillig is en dat deelname geen juridisch samenwerkingsverband, agentuur of zakelijke relatie tussen jou en Apple inhoudt.
Voorts stem je ermee in dat de Service (daaronder begrepen de Software, of enig deel daarvan) bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door de toepasselijke wetten in verband met intellectueel eigendom en overige wetten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten.
U kunt uzelf op ieder gewenst moment afmelden van het verzamelen en opslaan van gegevens door Adobe door de aanwijzingen in de volgende koppeling op te volgen: Hier kunt u zich afmelden Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van Adobe Systems.Gebruik van locatiegebaseerde services, apple en haar partners en licentiegevers kunnen bepaalde voorzieningen of services leveren (bijvoorbeeld Zoek mijn iPhone, Zoek mijn vrienden) op basis van je locatiegegevens door middel van gps (waar beschikbaar crowd-sourced Wi-Fi-hotspots of zendmasten voor mobiel dataverkeer.De meeste gegevens worden verzameld in gepseudonimiseerde maxima make up of geanonimiseerde vorm.We willen u er echter op wijzen dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens gedurende een langere termijn te bewaren.Als je bepaalde foto's, video's, opmerkingen of hele gedeelde albums niet meer wilt delen, kun je ze te allen tijde verwijderen. .Je ontvangt 1 GB gratis opslagruimte en je kunt deze hoeveelheid niet vergroten met een web-only-account.Om comfortabel en gemakkelijk gebruik van onze producten en diensten mogelijk te maken.Crazy Egg gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor Avira en om extra services te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet.JE aanvaardt alle risicos EN alle kosten DIE voortvloeien UIT JE deelname AAN enig programma, MET inbegrip VAN maar niet beperkt TOT DE kosten VAN internettoegang, back-upkosten, kosten DIE samenhangen MET HET gebruik VAN JE apparaat EN randapparatuur, EN enige spiltrap maken schade AAN JE apparatuur, software.Daarnaast ga je ermee akkoord geen gegevens of software naar je account te uploaden die: (a) onderworpen zijn aan de International Traffic in Arms Regulations of (b) niet geëxporteerd mogen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de toepasselijke overheidsinstelling, waaronder begrepen maar niet beperkt tot.Materiaal en je Gedrag.
Je stemt ermee in dat het Materiaal dat door jou wordt verzonden of geplaatst geheel je eigen verantwoordelijkheid is, geen inbreuk doet op of in strijd is met de rechten van anderen of in strijd is met enige wetgeving, bijdraagt aan of anderszins onwettig gedrag.
Deze anonimisering zorgt ervoor dat uw IP-adres niet naar u kan worden herleid.