Met het nodige dienstpersoneel en hun gevolg ( conclavisten ) zijn zij van elk contact met de buitenwereld afgesloten om zo iedere beïnvloeding te vermijden.
Stemgerechtigd zijn die kardinalen die jonger zijn dan tachtig jaar.Het conclaaf was in 2013 ten slotte een maand eerder dan in 2005.De aanvullende strenge regels die onder andere betrekking hadden op de voedselrantsoenen tijdens het conclaaf leidden ertoe dat tijdens het eerstvolgende conclaaf van 1276 de verkiezing slechts én dag duurde.Palazzo delle Canoniche om zo een snelle verkiezing zonder inmenging van buitenaf te bewerkstelligen.In deze mis wordt de Heilige Geest gesmeekt een goede keuze mogelijk te maken.Over haar vertrek doen vreemde geruchten de ronde, maar niemand lijkt te weten hoe de vork precies in de steel zit.Ongeveer om de drie dagen wordt er niet gestemd, dan is er ruimte voor rust en bezinning.De serie genoot eind jaren 70, begin jaren 80 grote populariteit in Vlaanderen.Als voornaamste reden voor afschaffing werd gegeven dat de bepalingen in Ubi Periculum voor de deelnemers ondraaglijk waren en daardoor een goede voortgang van een pausverkiezing in de weg zouden staan.Uiteindelijk werd ook tijdens deze verkiezing een niet-kardinaal gekozen, Pietro da Morrone, die zelf opgeroepen had tot een snelle beslissing inzake de opvolging van de paus.Inhoud, hoofdrolspelers bewerken, bob Van Der Veken als, paul Tienpondt (seizoen 1-2 rené Verreth als, philemon Persez.In een afgeschermd gedeelte van het Apostolisch Paleis, nabij de Sixtijnse Kapel waren cellen ingericht, met een eenvoudig bed en een bescheiden wasgelegenheid.Er komt dan zwarte rook uit cinemagraph maken de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel.Uit de oorspronkelijke cast hernemen Jaak Van Assche, Tuur De what noise does a mule make Weert, René Verreth, Nora Tilley, Johny Voners, Nel Rosiers, Agnes De Nul en Heddie Suls hun gekende personages in een cameo.