Datum van eerste in verkeerstelling, het ogenblik waarop het voertuig in nieuwe staat voor de eerste maal wordt gebruikt;.
Door definitief omgebouwd, verstaat men het plaatsen, op een chassiscabine, van een kraan met dergelijke afmetingen dat er geen laadvlak meer beschikbaar is;.
De 204 805 is bijvoorbeeld een locomotief van de 'Baureihe' 204.Beveiliging: de geïnstalleerde beveiligingssystemen.De trekker kan ingericht zijn voor het vervoer van een lading en van bijrijders.( toegevoegd KB in werking ).Deze uitrusting moet vast zijn bevestigd; de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk opklapbaar.Takelauto, elk voertuig dat bij normaal gebruik bestemd is voor het ontruimen van de openbare weg door het wegvoeren of het takelen van bij ongeval beschadigde of defecte voertuigen.Hierbij zijn de locs voor NS Reizigers vernummerd in de serie 1800.Zo is bijvoorbeeld locomotief 1709 een loc van de serie 1700.Elke auto die, wegens bouw en oorsprong, een nominale maximumsnelheid van ten hoogste 40 km/u kan bereiken.Regiorunner Thalys pbka 43XX NS International 2 tienwagenstellen 1500 V/DC 3000 V/DC 15 kV/AC amandelspijs maken 16 2/3 Hz 25 promotiecode 24 ice kV/AC make love not sex 50 Hz ATB-EG en ATB-VV en ertms TGV ICE 3M 46XX 2000 NS International 3 achtwagenstellen 1500 V/DC 3000 V/DC 15 kV/AC 16 2/3 Hz 25 kV/AC.Als er meer dan honderd locomotieven gebouwd worden van een type, zoals bij de serie 6400 het geval is, loopt de nummering door.Elektrische locomotieven - aanwezig in 2018 bewerken, type, bouwjaar, exploitanten, aantal aanwezig, bovenleiding.Technische fiche, document dat afgeleverd wordt door de mandataris van het merk voor de voertuigen van de categorieën N2, N3, O3 en O4 en dat de specifieke technische gegevens van het voertuig vermeldt;.
Hz (Betuweroute en HSL-Zuid 3000 V/DC in België en 15 kV/AC 16 2/3 Hz in Duitsland.
Locon nam 8 ex-1600-locomotieven in gebruik als serie 9900.Inhoud, materieelseries (niet te verwarren met treinseries ) van, nS, of die oorspronkelijk van NS zijn geweest, hebben meestal drie- of viercijferige nummers waarbij het honderdtal het type bepaalt.
Gepantserd voertuig is een voertuig bestemd voor de bescherming van te vervoeren passagiers en/of goederen en dat voldoet aan de voorschriften inzake kogelwerende bepantsering.
Bij aantal wordt het aantal vermeld dat oorspronkelijk van dat type gebouwd.